Đến tháng 7
UBND Thị Xã Buôn Hồ đã giải quyết

80.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/07/2018)