Đến tháng 11
UBND Thị Xã Buôn Hồ đã giải quyết

78.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/11/2018)