Đến tháng 9
UBND Thị Xã Buôn Hồ đã giải quyết

76.7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/09/2018)