Đến tháng 1
UBND Thị Xã Buôn Hồ đã giải quyết

88.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/01/2018)