Đến tháng 5
UBND Thị Xã Buôn Hồ đã giải quyết

75.5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/05/2018)