Đến tháng 9
UBND huyện Cư Kuin đã giải quyết

92 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/09/2018)