Đến tháng 1
UBND huyện Cư Kuin đã giải quyết

84.3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/01/2018)