Đến tháng 11
UBND huyện Cư Mgar đã giải quyết

97.7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/11/2018)