Đến tháng 5
UBND huyện Cư Mgar đã giải quyết

97.4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/05/2018)