Đến tháng 7
UBND huyện Krông Bông đã giải quyết

72.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/07/2018)