Đến tháng 9
UBND huyện Krông Bông đã giải quyết

75.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/09/2018)