Đến tháng 11
UBND huyện Krông Bông đã giải quyết

79.5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/11/2018)