Tìm thấy 917 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
16
Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
17
Hỗ trợ kinh phí đối với tổ chức, hộ gia đình nuôi voi sinh sản
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm
Mức độ 4
18
Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
19
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
20
Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
21
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
22
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
23
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
24
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong tỉnh
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
25
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
26
Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
27
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
28
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
29
Từ chối hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
30
Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp