Tìm thấy 917 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công Nghiệp Thực Phẩm
Mức độ 4
92
Thủ tục thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án CNTT thuộc nhóm C (từ 03 tỷ đồng trở xuống)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Công nghệ thông tin
Mức độ 4
93
Thẩm định và phê duyệt Thiết kế thi công - Tổng dự toán dự án CNTT
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Công nghệ thông tin
Mức độ 4
94
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 4
95
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 4
96
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước)
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 4
97
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
98
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
99
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Chăn nuôi và Thú y)
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
100
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
101
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
102
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
103
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
104
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
105
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP (Chăn nuôi và Thú y)
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn
Chăn nuôi và Thú y