Tìm thấy 41 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
2
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
3
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
4
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
5
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
6
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
7
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Tư pháp - Hộ tịch
Mức độ 3
8
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Tư pháp - Hộ tịch
Mức độ 3
9
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Tư pháp - Hộ tịch
Mức độ 3
10
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Tư pháp - Hộ tịch
Mức độ 3
11
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Tư pháp - Hộ tịch
Mức độ 3
12
Đăng ký khai sinh
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Tư pháp - Hộ tịch
Mức độ 3
13
Đăng ký khai tử
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Tư pháp - Hộ tịch
Mức độ 3
14
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Tư pháp - Hộ tịch
Mức độ 3
15
Đăng ký kết hôn
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Tư pháp - Hộ tịch