Tìm thấy 92 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
2
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
3
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
4
Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
5
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
6
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
7
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
8
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
9
Thủ tục thực hiện xác định lại mức độ khuyết tật
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
10
Thủ tục thực hiện xác định mức độ khuyết tật
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
11
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
12
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng,Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bỏ rơi
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
13
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
14
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Lao động, thương binh và xã hội
Mức độ 3
15
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ
Mức độ 3
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột
Lao động, thương binh và xã hội