Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Nhà ở

Loading...