Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan giải quyết UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực Quản lý Đất đai

Loading...