Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

Loading...