Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (thẩm quyền UBND tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

Loading...