Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc tại địa phương (thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

Loading...