Tìm thấy 314 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ người bị thương nặng
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ đột xuất chi phí mai táng cho đối tượng trợ cấp đột xuất
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng (Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người cao tuổi, người khuyết tật)
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sỹ
Mức độ 2
Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Mức độ 2
Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, hàng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng
Loading...