Tìm thấy 353 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng,Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bỏ rơi
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện xác định mức độ khuyết tật
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện xác định lại mức độ khuyết tật
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Thủ tục Đề nghị cứu trợ đột xuất
Mức độ 2
Hồ sơ hưởng trợ cấp thường xuyên
Mức độ 2
Giải quyết hồ sơ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm
Mức độ 2
Trợ cấp mua dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
Mức độ 2
Đề nghị cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Mức độ 2
Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để vay vốn NHCS
Mức độ 2
Xác nhận để miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ nghèo
Mức độ 2
Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ người bị thương nặng
Loading...