Tìm thấy 353 thủ tục

Mức độ 2
Nhận bản án, quyết định của tòa án, nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự; thi hành án chủ động, thi hành án theo yêu cầu; thanh toán tiền thi hành án dân sự; thu phí thi hành án dân sự; kết thúc thi hành án dân sự
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận, đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí
Mức độ 2
Xác nhận đơn xin việc
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ cho sinh viên để học nâng cao
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ chế độ tử tuất đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu bị chết
Mức độ 2
Giải quyết các hình thức khen thưởng
Mức độ 2
Danh hiệu Gia đình văn hóa
Mức độ 2
Biên bản thẩm định hành nghề dược, Dược học cổ truyền tư nhân
Mức độ 2
Biên bản thẩm định cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm , cửa hàng ăn, căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy phép chứng nhận, trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, Hội nghị, các khu du lịch, chợ và Bệnh viện do huyện, thị xã, thành phố tổ chức và quản lý.
Mức độ 2
Biên bản Thẩm định cơ sở hành nghề Dược tư nhân.
Mức độ 2
Biên bản Thẩm định đổi địa điểm cơ sở hành nghề dược tư nhân
Loading...