Tìm thấy 319 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Mức độ 2
Giải quyết hồ sơ cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với thân nhân người có công với cách mạng
Mức độ 2
Xác nhận cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
Mức độ 2
Xác nhận chức vụ, thời gian hoạt động của người làm chứng cho người hoạt động cách mạng
Mức độ 2
Xác nhận bản khai của thân nhân thứ yếu đảm nhận việc thờ Bằng Tổ quốc ghi công
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “ Bà mẹ Việt nam anh hùng”
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với “ Bà mẹ Việt nam anh hùng”
Mức độ 2
Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
Mức độ 2
Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần
Mức độ 2
Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện
Mức độ 2
Xác nhận tình hình thân nhân của gia đình liệt sỹ
Loading...