Tìm thấy 353 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với “ Bà mẹ Việt nam anh hùng”
Mức độ 2
Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
Mức độ 2
Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần
Mức độ 2
Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện
Mức độ 2
Xác nhận tình hình thân nhân của gia đình liệt sỹ
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với nhân thân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết sau ngày 01/01/1995
Mức độ 2
Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ
Mức độ 2
Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg có dưới 15 năm công tác
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị đổi thẻ thương binh
Mức độ 2
Xác nhận đối tượng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh
Mức độ 2
Xác nhận chính sách ưu đãi học sinh là người khuyết tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục hoặc học nghề
Mức độ 2
Xác nhận cho đối tượng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất
Loading...