Tìm thấy 219 thủ tục

Mức độ 2
Biên bản thẩm định hành nghề dược, Dược học cổ truyền tư nhân
Mức độ 2
Biên bản thẩm định cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm , cửa hàng ăn, căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy phép chứng nhận, trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, Hội nghị, các khu du lịch, chợ và Bệnh viện do huyện, thị xã, thành phố tổ chức và quản lý.
Mức độ 2
Biên bản Thẩm định cơ sở hành nghề Dược tư nhân.
Mức độ 2
Biên bản Thẩm định đổi địa điểm cơ sở hành nghề dược tư nhân
Mức độ 2
Biên bản thẩm định đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân
Mức độ 2
Biên bản thẩm định đổi địa điểm cơ sở hành nghề Y tư nhân
Mức độ 2
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do hết thời hạn hiệu lực
Mức độ 2
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 2
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do hết thời hạn hiệu lực
Mức độ 2
Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Loading...