Tìm thấy 219 thủ tục

Mức độ 2
Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 2
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh
Mức độ 3
Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
Thông báo Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do mất,rách,nát)
Mức độ 3
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã
Mức độ 2
Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Mức độ 2
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ Kinh doanh hợp tác xã
Loading...