Tìm thấy 98 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (thẩm quyền UBND tỉnh)
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc tại địa phương (thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh)
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương (thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh)
Mức độ 4
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh)
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương (thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh)
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 4
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Loading...