Tìm thấy 90 thủ tục

Mức độ 2
Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, tin học
Mức độ 2
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện
Mức độ 2
Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông
Mức độ 2
Thành lập trường Trung học phổ thông chuyên
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học phổ thông chuyên
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường Tiểu học
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường Trung học
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Loading...