Tìm thấy 1730 thủ tục

Mức độ 2
Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc
Mức độ 3
Cấp điện sinh hoạt
Mức độ 3
Cấp điện ngoài sinh hoạt
Mức độ 3
Thay đổi mục đích sử dụng điện
Mức độ 3
Gia hạn hợp đồng
Mức độ 3
Chấm dứt hợp đồng
Mức độ 3
Thay đổi định mức sử dụng điện
Mức độ 3
Xử lý báo mất điện
Mức độ 3
Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện
Mức độ 3
Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
Mức độ 3
Thay đổi thông tin đã đăng ký
Mức độ 3
Thay đổi công suất sử dụng điện/ thay đổi loại công tơ
Mức độ 3
Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm
Mức độ 3
Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện
Mức độ 3
Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
Loading...