Tìm thấy 134 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm
Mức độ 2
Trợ cấp mua dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
Mức độ 2
Đề nghị cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Mức độ 2
Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để vay vốn NHCS
Mức độ 2
Xác nhận để miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ nghèo
Mức độ 2
Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ người bị thương nặng
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ đột xuất chi phí mai táng cho đối tượng trợ cấp đột xuất
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng (Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người cao tuổi, người khuyết tật)
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Giải quyết hồ sơ cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với thân nhân người có công với cách mạng
Mức độ 2
Xác nhận cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ
Loading...