Tìm thấy 118 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm
Mức độ 2
Trợ cấp mua dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
Mức độ 2
Đề nghị cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Mức độ 2
Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để vay vốn NHCS
Mức độ 2
Xác nhận để miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ nghèo
Mức độ 2
Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
Mức độ 2
Giải quyết hồ sơ cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với thân nhân người có công với cách mạng
Mức độ 2
Xác nhận cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
Mức độ 2
Xác nhận chức vụ, thời gian hoạt động của người làm chứng cho người hoạt động cách mạng
Mức độ 2
Xác nhận bản khai của thân nhân thứ yếu đảm nhận việc thờ Bằng Tổ quốc ghi công
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “ Bà mẹ Việt nam anh hùng”
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với “ Bà mẹ Việt nam anh hùng”
Loading...