Tìm thấy 118 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg có đủ 15 năm công tác đến dưới 20 năm công tác
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ đề nghị đi thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ
Mức độ 2
Giải quyết hồ sơ trợ cấp 1 lần đối với người Hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, hàng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
Mức độ 2
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Mức độ 2
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Loading...