Tìm thấy 94 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký lại kết hôn
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới
Mức độ 2
Đăng ký khai tử cho người nước ngoài cư trú tại khu vực biên giới
Mức độ 2
Đăng ký lại khai tử
Mức độ 2
Đăng ký việc giám hộ cử
Mức độ 2
Đăng ký việc giám hộ đương nhiên
Mức độ 2
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ
Mức độ 2
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Mức độ 2
Đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới với công dân nước láng giềng tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam
Mức độ 2
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi cư trú ở trong nước
Mức độ 2
Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước
Mức độ 2
Đăng ký việc nuôi con nuôi
Mức độ 2
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Mức độ 2
Đăng ký việc nuôi con nuôi đối với người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi
Mức độ 2
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ở khu vực biên giới của nước láng giềng
Loading...