Tìm thấy 94 thủ tục

Mức độ 2
Chứng thực chữ ký cá nhân
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Chứng thực di chúc
Mức độ 2
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Mức độ 2
Chứng thực văn bản khai nhận di sản
Mức độ 2
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản
Mức độ 2
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (cấp xã)
Mức độ 2
Chấm dứt tổ hợp tác
Mức độ 2
Thành lập tổ hợp tác
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (áp dụng cho cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 2
Thủ tục tiếp dân
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mức độ 2
Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Loading...