Tìm thấy 118 thủ tục

Mức độ 2
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
Mức độ 2
Đăng ký lại khai sinh
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn
Mức độ 2
Đăng ký lại kết hôn
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 2
Đăng ký khai tử
Loading...