Tìm thấy 94 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn thư
Mức độ 2
Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
Mức độ 2
Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên.
Mức độ 2
Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra.
Mức độ 2
Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”
Mức độ 2
Xác nhận đơn cho người đăng ký đi tu
Mức độ 2
Thông báo Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
Mức độ 2
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo
Mức độ 2
Tiếp nhận thông báo sửa chữa nhỏ cơ sở tôn giáo
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí
Mức độ 2
Xác nhận đơn xin việc
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ cho sinh viên để học nâng cao
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ chế độ tử tuất đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu bị chết
Mức độ 2
Giải quyết các hình thức khen thưởng
Mức độ 2
Danh hiệu Gia đình văn hóa
Loading...