Tìm thấy 337 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ người bị thương nặng
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ đột xuất chi phí mai táng cho đối tượng trợ cấp đột xuất
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng (Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người cao tuổi, người khuyết tật)
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ
Mức độ 2
Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sỹ
Mức độ 2
Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Mức độ 2
Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, hàng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
Loading...