Tìm thấy 334 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ cho sinh viên để học nâng cao
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ chế độ tử tuất đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu bị chết
Mức độ 2
Giải quyết các hình thức khen thưởng
Mức độ 2
Danh hiệu Gia đình văn hóa
Mức độ 2
Biên bản thẩm định hành nghề dược, Dược học cổ truyền tư nhân
Mức độ 2
Biên bản thẩm định cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm , cửa hàng ăn, căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy phép chứng nhận, trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, Hội nghị, các khu du lịch, chợ và Bệnh viện do huyện, thị xã, thành phố tổ chức và quản lý.
Mức độ 2
Biên bản Thẩm định cơ sở hành nghề Dược tư nhân.
Mức độ 2
Biên bản Thẩm định đổi địa điểm cơ sở hành nghề dược tư nhân
Mức độ 2
Biên bản thẩm định đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân
Mức độ 2
Biên bản thẩm định đổi địa điểm cơ sở hành nghề Y tư nhân
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất
Loading...