Mức độ 4  Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ký hiệu thủ tục: TTTT-BCVT02
Lượt xem: 671
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông hoặc UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bưu chính - Viễn thông.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính - Viễn Thông
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 08 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột.
- Gửi qua đường Bưu điện.
- Nộp qua mạng internet: Truy cập Website của Sở tại mục “ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN”.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (trường hợp từ chối, Sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do).
(Quy định tại Khoản 4, Điều 10, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
( Mẫu 01a/GCN và Mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT).
Phí hoặc lệ phí


Theo quy định của Bộ Tài chính.


Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (“Một cửa”) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả; - Nếu không đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả theo giấy hẹn:

- Sở Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: Trong ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ; Lễ theo quy định).

          + Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

          + Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.

a) Thành phần:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm là cá nhân.
b) Số lượng: 01 (bộ).
(Quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT).

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (chủ điểm là tổ chức) Tải về
  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (chủ điểm là cá nhân) Tải về

Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
(Quy định tại Khoản 4, Điều 10, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT).