Mức độ 2  Đoàn ra thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Ký hiệu thủ tục: NV-CPRD-01
Lượt xem: 332
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ tỉnh ĐắkLắk.
Lĩnh vực Cấp phép ra đoàn
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tạo phòng Nghiệp vụ Sở Ngoại vụ tỉnh ĐắkLak
- Nộp hồ sơ qua đường Bưu điện, nếu hồ sơ chưa hợp lệ Sở Ngoại vụ sẽ thông báo qua Email hoặc đường công văn cho tổ chức, cá nhân biết và bồ sung theo quy định (thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tính từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu bổ sung).
Số lượng hồ sơ 03 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định cử đoàn ra hoặc văn bản trả lời không cho phép đoàn ra (ghi rõ lý do).
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế
- Quyết định số: 13/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật,

-  Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Sở Ngoại vụ tỉnh ĐắkLắk, 178 Y Jut, TP. Buôn Ma Thuột. Công chức phòng Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 3: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Ngoại vụ có văn bản tham mưu UBND tỉnh.

- Bước 4: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản tham mưu của Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh có Quyết định cử đoàn ra hoặc có văn bản trả lời không cho phép đoàn ra (ghi rõ lý do) và gửi trả kết quả về Sở Ngoại vụ.

- Bước 5: Căn cứ vào giấy hẹn cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại phòng Nghiệp vụ Sở Ngoại vụ tỉnh ĐắkLắk.

+ Văn bản để nghị thành lập đoàn ra hoặc cử cán bộ ra nước ngoài (đối với trường hợp đoàn ra chỉ có 01 người). Nội dung văn bản nêu rõ: Lý do thành lập đoàn, mục đích chuyến đi, nội dung công tác, thành phần ( Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, nghề nghiệp, chức vụ; cấp bậc hàm ( đối với sỹ quan, quân nhân); loại, bậc, ngạch ( đối với cán bộ, công chức, viên chức), thời gian đi, địa điểm đến, nguồn kinh phí ( yêu cầu nêu rõ sử dụng kinh phí toàn bộ hay một phần từ ngân sách của tỉnh, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chưa và chi từ nguồn nào; trường hợp chưa được phê duyệt thì cơ quan, đơn vị phải nêu rõ để xuất cấp mới hay bổ sung và có văn bản dự trù kinh phí kèm theo).
+ Văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản trong trường hợp đoàn ra nước ngoài là đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
+ Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý (bản sao) của cơ quan ngành dọc cấp trên đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác trong cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tham gia đoàn của tỉnh tổ chức (nếu có).
+ Thư mời và chương trình của tổ chức nước ngoài hoặc trong nước sắp xếp và các giấy tờ khác liên quan đến việc đi nước ngoài (nếu có).

File mẫu:

Đoàn ra có sử dụng ngân sách nhà nước và/ hoặc có cán bộ, công chức thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.