Mức độ 3  Hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức

Ký hiệu thủ tục: NV-HNHT-01
Lượt xem: 301
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk.
Lĩnh vực Cấp phép Tổ chức Hội nghi, Hội thảo
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nghiệp vụ Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk
- Nộp hồ sơ qua đường Bưu điện, nếu hồ sơ chưa hợp lệ Sở Ngoại vụ sẽ thông báo qua Email hoặc đường công văn cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ biết và bổ sung theo quy định (thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tình từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ giấy tờ bổ sung theo yêu cầu).
Số lượng hồ sơ 03 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế (nêu rõ lí do).
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Quyết định số: 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
- Quyết định số: 09/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

-  Bước 1: Cơ quan, tổ chức Việt Nam xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch cụ thể và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

-  Bước 2: Cơ quan, tổ chức Việt Nam nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Sở Ngoại vụ tỉnh ĐắkLắk, 178 Y Jut, TP. Buôn Ma Thuột. Công chức Phòng Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

-      Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiêp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Ngoại vụ có văn bản tham mưu UBND tỉnh.

-      Bước 4: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản tham mưu của Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nêu rõ lý do); gửi trả kết quả về Sở Ngoại vụ.

-      Bước 5: Căn cứ vào giấy hẹn cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại phòng Nghiệp vụ Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk

+ Tờ trình tổ chức Hội nghị, hội thào quốc tế phải ghi rõ các nội dung sau đây: Mục đích của Hội nghị, hội thảo quốc tê; Nội dung của hội nghị hội thảo quốc tế; Thời gian và địa điểm tổ chức; Địa điểm tham quan khảo sát ( nếu có); Hình thức và công nghệ tổ chức ( trong trường hợp Hội nghị, Hội thảo trực tuyến); Thành phần tham gia tổ chức gồm: Cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan phía tài trợ ( nếu có); Thành phần tham dự gồm: Số lượng đại biểu, cơ cấu thành phần đại biểu ( Bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu mang quốc tịch nước ngoài); Nguồn kinh phí.
+ Ý kiến của cơ quan liên quan;
+ Các tài liệu liên quan đến Hội nghị, hội thảo quốc tế (danh sách, chương trình, nội dung, bài phát biểu….).
+ Đề án hoặc Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

File mẫu:

Cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế