Mức độ 3  Hội nghị, hội thảo quốc tế do tổ chưc nước ngoài tổ chức

Ký hiệu thủ tục: NV-HNHT- 02
Lượt xem: 298
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Cấp phép Tổ chức Hội nghi, Hội thảo
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nghiệp vụ Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk
- Nộp hồ sơ qua đường Bưu điện, nếu hồ so chưa hợp lệ Sở Ngoại vụ sẽ thông báo qua Email hoặc đường công văn cho tổ chức, cá nhân biết và bổ sung theo quy định (thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tính từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đủ giấy tờ bổ sung theo yêu cầu).
Số lượng hồ sơ 05 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế (nêu rõ lý do).
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Quyết định số: 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
- Quyết định số: 09/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

-       Bước 1: Tổ chức nước ngoài xây dựng Kế hoạch tổ chức, lập hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

-       Bước 2: Tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk, 178 Y Jut, TP. Buôn Ma Thuột. Công chức Phòng Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

-       Bước 3: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Ngoại vụ có văn bản tham mưu UBND tỉnh hoặc lấy ký kiến các cơ quản, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh

-       Bước 4: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản tham mưu của Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế (có nêu rõ lý do); gửi trả kết quả về Sở Ngoại vụ.

-       Bước 5: Căn cứ vào giấy hẹn cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại phòng Nghiệp vụ Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk

- Tờ trình tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế phải ghi rõ các nội dung sau đây: Mục đích của Hội nghị, hội thảo quốc tế; Nội dung của Hội nghị, hội thảo quốc tế; Thời gian và địa điểm tổ chức; Địa điểm tham quan khảo sát (nếu có); Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp Hội nghị, hội thảo trực tuyến); Thành phần tham gia tổ chức gồm: Cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có); Thành phần tham dự gồm: Số lượng đại biểu, cơ cấu thành phần đại biểu (bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu mang quốc tịch nước ngoài); Nguồn kinh phí;
- Bản sao hội chiếu chủa các đại biểu nước ngoài;
- Ý kiến của cơ quan liên quan (nếu có);
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư;
- Các tài liệu liên quan đến Hội nghị, hội thảo quốc tế (danh sách, chương trình, nội dung, bài phát biểu…)
- Kế hoạch tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế

File mẫu:

Tổ chức ngước ngoài tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế.