Mức độ 2  Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-02
Lượt xem: 191
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trrong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Theo Khoản 4, Điều 11, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp Trung học phổ thông tổ chức hoặt động giáo dục.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

a. Bước 1: Trường Trung học phổ thông công lập, đại diện tổ chức hoặc cá nhân đối với trường Trung học phổ thông tư thục nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

b. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

                - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

                - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

c. Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian và kiểm tra thực tế, nếu đủ các điều kiện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp Trung học phổ thông) ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục. Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết

d. Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ghi trên biên nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo Khoản 4, Điều 11, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định như sau (bản sao có chứng thực hoặc bản chính):
+ Có đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.
+ Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.
+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi khối học.
+ Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.
+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

File mẫu:

a. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục; chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục; đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
b. Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.
(Theo Khoản 2, Điều 9, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).