Mức độ 3  Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp Trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-26
Lượt xem: 180
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;
c. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Phiếu giới thiệu tiếp nhận học sinh nước ngoài vào học.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

 a. Bước 1: Cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

 b. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, hướng dẫn cho người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 c. Bước 3. Hồ sơ chuyển phòng chuyên môn làm giới thiệu chuyển trường theo qui định.

 d. Bước 4. Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả trên biên nhận, cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo.

 e. Bước 5: Cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh đến nộp hồ sơ tại trường theo giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường theo giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận học sinh, bố trí vào lớp học và lưu hồ sơ học sinh theo quy định.

 (Theo Khoản 2, Điều 16, Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hàn Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông).

- Đơn xin học do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký.
- Bản tóm tắt lý lịch.
- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).
- Học bạ (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).
- Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

File mẫu:

a. Đối tượng học sinh nước ngoài được tiếp nhận
- Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tố chức, cá nhân nước ngoài.
- Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc ở Việt Nam.
b. Điều kiện văn bằng: Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng bậc học, cấp học.
c. Điều kiện về sức khỏe
- Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học.
- Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.
- Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.
d. Điều kiện về tuổi: Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.
(Theo Điều 12, Điều 13, Điều 14, Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hàn Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông).