Mức độ 2  Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, tin học

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-13
Lượt xem: 267
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan trực tiếp giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
c. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (số 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép giải thể trung tâm Ngoại ngữ, tin học.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư 03/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức của Trung tâm tin học, ngoại ngữ.

a. Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

b. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

   - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

   - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

c. Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động thông báo thời gian và phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra tình trạng thực tế của trung tâm, nếu thấy đủ điều kiện Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho phép giải thể trung tâm.

d. Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phép giải thể trung tâm. Trường hợp không đồng ý Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản cho Sở Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

e. Bước 5: Tổ chức hoặc cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo Khoản 2, Điều 11, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Phương án giải thể (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

File mẫu:

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.
(Theo Điểm d, Khoản 1, Điều, Điều 11; Khoản 2, Điều 11, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).