Mức độ 3  Thủ tục hỗ trợ học sinh cấp Trung học phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-34
Lượt xem: 208
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
c. Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại trường học sinh đang học, nhà trường nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo (số 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết a. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.
b. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt;
c. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt.
(Theo Điểm c, Khoản 1; Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 116/2016, ngày 18/7/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông ỡ xã thôn đặc biệt khó khăn).
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ỡ xã thôn đặc biệt khó khăn.

 a. Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày niêm yết thông báo hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh nộp hồ sơ tại trường học sinh đang học .

 b. Bước 2: Nhà trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  - Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

  - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, hướng dẫn cho người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  c. Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

  d. Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của nhà trường Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách và hồ sơ học sinh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

  e. Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt học sinh được nhận hỗ trợ.

  f. Bước 6: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ về các trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện.

      (Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ỡ xã thôn đặc biệt khó khăn).

a. Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, hồ sơ gồm
- Đơn đề nghị hỗ trợ.
- Sổ hộ khẩu (bản sao hoặc bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).
b. Đối với học sinh là người dân tộc Kinh, hồ sơ gồm
- Đơn đề nghị hỗ trợ.
- Sổ hộ khẩu (bản sao hoặc bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã);
- Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban Nhân dân xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng.

File mẫu:

a. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các điều kiện sau
- Đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
- Nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.
b. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh: Ngoài các điều kiện quy định như trên còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo.
(Theo Khoản 2; Khoản 3, Điều 4, Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ỡ xã, thôn đặc biệt khó khăn).