Mức độ 3  Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-42
Lượt xem: 367
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan trực tiếp giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (số 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Theo Khoản 3, Điều 13, Quy định dạy thêm – học thêm được ban hành kèm theo Thông tư số 17/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý a. Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.
b. Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

  a. Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

  b. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

               - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

               - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

  c. Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, chủ động thông báo thời gian và tổ chức kiểm tra thực tế; nếu thấy đ điều kiện Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép dạy thêm, trường hợp không cấp phép có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết rõ lí do và hướng giải quyết.

  d. Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả, tổ chức hoặc cá nhân nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo .

  (Theo Điều 13, Quy định dạy thêm – học thêm được ban hành kèm theo  Thông tư số 17/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk).

- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm trong đó cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm
- Đơn xin gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm (trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn)
- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm và người đăng ký dạy thêm.
- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thê và người đăng ký dạy thêm.
- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm (bản sao hoặc bản chính).

File mẫu:

a. Đối với người dạy thêm
- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.
- Có đủ sức khoẻ.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.
- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.
- Được thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp (đối với giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).
b. Đối với người tổ chức dạy thêm
- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.
- Có đủ sức khỏe.
- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.
c. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm: Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT, ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/HLT-BGDĐT-BKHCN-BYT, ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu như sau:
- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.
- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10 m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.
- Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT, ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.
- Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT, ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh trường học.
- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.
(Theo Điều 8, Điều 9, Quy định dạy thêm – học thêm được ban hành kèm theo Thông tư số 17/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).