Mức độ 3  Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-44
Lượt xem: 244
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết a. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
b. Thời hạn thẩm định các điều kiện dạy và học: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.
(Theo Khoản 2, Điều 9, Quyết số 72/2014/QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết số 72/2014/QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

a. Bước 1: Cơ sở giáo dục nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

b. Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu cơ sở giáo dục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c. Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều kiện dạy và học bằng tiến nước ngoài theo quy định, nếu đủ điều kiện thì phê duyệt nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo cho cơ sở giáo dục biết rõ lý do.

d. Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả trên biên nhận hồ sơ, tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo Khoản 2, Điều 9, Quyết số 72/2014/QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác).

- Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài.
- Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài, trong đó làm rõ các nội dung: Chương trình và tài liệu; người dạy, người học, cơ sở vật chất; kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ; kiểm định chất lượng giáo dục; học phí, quản lý và sử dụng học phí và việc tổ chức thực hiện Đề án (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo đối với các chương trình đào tạo sử dụng của nước ngoài (nếu có) do cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài cấp và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận(bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

File mẫu:

a. Chương trình và tài liệu dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam có thể được dạy và học một phần hoặc hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên đối với các lĩnh vực toán, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học. Sách giáo khoa, tài liệu sử dụng dạy và học bằng tiếng nước ngoài (bằng tiếng nước ngoài, tiếng Việt hoặc song ngữ) phải được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng.
b. Người dạy, người học
- Người dạy
+ Người dạy chương trình giáo dục, đào tạo bằng tiếng nước ngoài phải đạt trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đối với chức danh nghề nghiệp đối với nhà giáo các cấp học, trình độ đào tạo tương ứng; đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu như sau:
+ Giáo viên phổ thông phải có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiểu cao hơn 2 bậc so với yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với học sinh đạt được sau khi học xong cấp học, tính theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
- Người học: Người học phải đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình, môn học được dạy bằng tiếng nước ngoài và theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
c. Cơ sở vật chất, thiết bị: Cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học bằng tiếng nước ngoài phải bảo đảm đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu, đáp ứng yêu cầu mà chương trình, môn học được tổ chức dạy và học bằng tiếng nước ngoài đề ra (kể cả các chương trình giáo dục, đào tạo của nước ngoài).