Mức độ 2  Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

Ký hiệu thủ tục: H-LDTBXH02
Lượt xem: 233
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.
- Sở Lao động - TB&XH tỉnh.
Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

- Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sỹ làm đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn theo quy định.

- Bước 2: Người đi thăm viếng mộ liệt sỹ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ (Mẫu số 03-GGT).

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Nơi quản lý mộ hoặc nơi có thông tin hy sinh của liệt sỹ căn cứ giấy giới thiệu có trách nhiệm xác nhận về việc thăm viếng mộ liệt sỹ.

Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h - 11h30’, chiều 13h30' - 17h vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ (Mẫu số 11-MLS);
+ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;
- Một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sỹ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sỹ nơi an táng mộ liệt sỹ đối với trường hợp mộ liệt sỹ có đầy đủ thông tin;
+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sỹ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;
+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sỹ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sỹ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ.
Cơ sở pháp lý: Điểm a, Khoản 1, Điều 17, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC;
- Giấy giới thiệu của Phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện nơi quản lý hồ sơ liệt sỹ.

File mẫu:

  • Giấy giới thiệu (Mẫu số 03 - TT13) Tải về
  • Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ (Mẫu số 11-TT13) Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi