Mức độ 2  Hồ sơ hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội

Ký hiệu thủ tục: H-BTXH06
Lượt xem: 103
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND Huyện/Tp
Lĩnh vực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết Khuyết tật : Trong 35 ngày theo TT 37/2012
Các đối tượng khác: 15 ngày NĐ 136/2013
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Thông tư LT số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, bộ tài chính quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
+ Thông tư LT số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cho Công chức Lao động TBXH 

- Công chức Lao động TBXH tiếp nhận hồ sơ  và kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ  thì viết giấy biên nhận hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức lao động TBXH giải thích, hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung theo đúng quy định. 
 
Bước 2: 
* Đối với đối tượng khuyết tật:
Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của đối tượng nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch UBND phường ký Giấy chứng nhận khuyết tật cho đối tượng.
Tiếp theo Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội phường tổ chức họp xét, thống nhất danh sách đối tượng khuyết tật,  hưởng trợ cấp thường xuyên.
* Đối với các đối tượng khác:  thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội phường tổ chức họp xét, thống nhất danh sách đối tượng  hưởng trợ cấp thường xuyên.
 
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội trình lãnh đạo UBND ký.
 
Bước 4: Vào sổ theo dõi chuyển hồ sơ đến bộ phận văn thư đóng dấu.
 
Bước 5: Công chức Lao động TB & XH luân chuyển hồ sơ đến Bảo hiểm xã hội thành phố xác nhận đối tượng không hưởng lương hưu, trợ cấp tử tuất. 
 
Bước 6: Công chức Lao động TB & XH luân chuyển hồ sơ đến phòng 1 cửa UBND thành phố, nhận Giấy biên nhận hồ sơ
 
Bước 7: Thông báo cho cá nhân đến nhận
 
Bước 8: Trả kết quả cho cá nhân.

- Đối với người khuyết tật
Tờ khai hộ gia đình có người KT (mẫu số 3 TTLT 29/2014) (khuyết tật)
Tờ khai đề nghị trợ giúp XH (mẫu số 1đ TTLT 29/2014) (khuyết tật)
Tờ khai đề nghị xác nhận mức độ KT (mẫu số 01 TT37/2012) (khuyết tật)

- Đối với người già
Tờ khai đề nghị trợ giúp XH (mẫu 1d Người già 80 tuổi TT 29/2014)
- Đối với người mồ côi
Tờ khai đề nghị trợ giúp XH (mẫu 1a/ TT 29/2014 Mồ côi)
- Đối với người bị HIV
Tờ khai đề nghị trợ giúp XH (mẫu 1b Người bị HIV theo TT 29/2014)
- Đối với người đơn thân nuôi con, nghèo:
Tờ khai đề nghị trợ giúp XH (mẫu 1c Người đơn thân nuôi con,hộ nghèo TT 29/2014)

+ Chứng minh nhân dân + Hộ khẩu
+ Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội
Ngoài ra, tùy loại đối tượng mà yêu cầu Sổ điều trị tâm thần, con mồ côi thì phải có giấy chứng tử + cả cha và mẹ, hồ sơ bệnh án, biên bản giám định khả năng lao động,….

File mẫu:

Không