Mức độ 2  Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội

Ký hiệu thủ tục: X-BTXH03
Lượt xem: 109
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND Xã, Phường, Thị Trấn.
Lĩnh vực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
-Nghị định số 13/2010/NĐCP, ngày 27/3/2010 về việc sửa đổi NĐ67/2007/NĐCP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLTBLĐTBXHBTC ngày 18/8/2010 về việc hướng dẫn thi hành một số điều NĐ/2007/NĐCP và Nghị định số 13/2010/NĐCP ngày 27/3/2010.
- Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Xã,Phường,Thị trấn

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Xã,Phường,Thị trấn

- Cán bộ, trả kết quả cho người nhận và yêu cầu người nhận ký vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.Thu lệ phí(nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ. Ngoài ra, nếu nhờ người nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ)

Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội (Tự khai)
Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn;
Giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS
Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có).

File mẫu:

Không