Mức độ 3  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-23
Lượt xem: 720
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
c. Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi chuyển đi, các trường Trung học phổ thông noi chuyển và nơi chuyển đến.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo (08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Phiếu giới thiệu chuyển trường
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trường hợp chuyển trường trong cùng tỉnh: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo điểm b, Khoản 2, Điều 5, Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trường hợp chuyển trường ngoại tỉnh

   Trình tự thực hiện

      a.  Đối với nơi chuyển đi

     -  Bước 1: Cha, mẹ, người giám hộ, học sinh yêu cầu chuyển trường ngoại tỉnh nộp đơn xin chuyển trường tại trường nơi chuyển đi.

     - Bước 2: Sau khi nhận được đơn, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh

     - Bước 3: Cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh yêu cầu chuyển trường ngoại tỉnh nộp đơn xin chuyển trường đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi để xin giấy giới thiệu.

    b. Đối với nơi chuyển đến

    -  Bước 1: Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hoặc học sinh nộp hồ sơ của nơi chuyển đi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

    - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

   + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

   + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

    - Bước 3: Hồ sơ chuyển phòng chuyên môn viết giới thiệu chuyển trường theo qui định.

    - Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả, cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

     - Bước 5. Cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc học sinh nộp hồ sơ cho Nhà trường theo giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường theo sự giới thiếu của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận học sinh, bố trí vào lớp học và lưu hồ sơ học sinh theo quy định.

(Theo điểm b, Khoản 2, Điều 5, Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản chính)
- Bản sao giấy khai sinh.
- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học) (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Đơn xin chuyển trường có chữ ký xác nhận của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
- Học bạ (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp học dưới (bản sao có chứng thực hoặc bản chính)
- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp Trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập) (bản sao có chuwsg thực hoặc bản chính).
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có) (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

File mẫu:

a. Đối tượng học sinh được chuyển trường
- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;
- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thật sự chính đáng để phải chuyển trường.
b. Về thời gian được chuyển trường: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.
(Theo Điều 4; Khoản 3, Điều 5, Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông)