Mức độ 3  Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc tại địa phương (thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: SVH-MTNATL-05
Lượt xem: 947
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Số 48 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc tại địa phương, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
(Khoản 3, Điều 36 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật)
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc hoặc văn bản trả lời.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
- Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);
(2) Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
(3) Thể lệ.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 - Nghị định số 113/2013/NĐ-CP) Tải về

Cơ quan, tổ chức Việt Nam đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật;
- Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.
(Điều 33 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ)