Mức độ 4  Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Ký hiệu thủ tục: TTTT-BCXB-02
Lượt xem: 298
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí và Xuất bản.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí Xuất bản
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 08 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột.
- Gửi qua đường Bưu điện (Lưu ý: Các hồ sơ gửi qua đường Bưu điện sẽ được Bộ phận “Một cửa” thông báo tính hợp lệ của hồ sơ tại Sở trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn trên, nếu công dân, tổ chức không đến liên hệ nộp trực tiếp thì hồ sơ sẽ được chuyển lưu trữ trong thời hạn 01 tháng. Quá thời hạn này hồ sơ sẽ không còn giá trị).
- Nộp qua mạng internet: Truy cập Website của Sở tại mục “ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN”.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp từ chối, Sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do).
(Quy định tại K2, Đ14, TT 23/2014/TT-BTTTT).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (“Một cửa”) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

    - Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

    - Nếu không đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả theo giấy hẹn:

     - Sở Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo quy định.

   - Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: Các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ; Lễ theo quy định).

   + Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

   + Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.

a) Thành phần:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản phẩm;
- Bản sao chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất.
b) Số lượng : 01 (bộ).
(Quy định tại K3, Đ14, TT 23/2014/TT-BTTTT).

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản phẩm Tải về
  • Danh mục thiết bị in Tải về

Không