Mức độ 4  Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản phẩm

Ký hiệu thủ tục: TTTT-BCXB-05
Lượt xem: 91
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí và Xuất bản.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí Xuất bản
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 08 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột.
- Gửi qua đường Bưu điện (Lưu ý: Các hồ sơ gửi qua đường Bưu điện sẽ được Bộ phận “Một cửa” thông báo tính hợp lệ của hồ sơ tại Sở trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn trên, nếu công dân, tổ chức không đến liên hệ nộp trực tiếp thì hồ sơ sẽ được chuyển lưu trữ trong thời hạn 01 tháng. Quá thời hạn này hồ sơ sẽ không còn giá trị).
- Nộp qua mạng internet: Truy cập Website của Sở tại mục “NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN”.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp từ chối, Sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do).
(Quy định tại Khoản 4, Điều 31, Luật Xuất bản số 19/2012/QH13).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm hoặc văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp giấy phép.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý
- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 195/2013NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một só điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

   Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   Bước 2: Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (“Một cửa”) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

    - Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả;

    - Nếu không đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

   Bước 3: Trả kết quả theo giấy hẹn:

     - Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

     - Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: Trong ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ; Lễ theo quy định).

    + Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

    + Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.

a) Thành phần:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;
- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ sở in;
- Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất và thiết bị để thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm;
- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in;
- Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
b) Số lượng : 01 (bộ).
(Quy định tại Khoản 2, Điều 32, Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13).

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Tải về
  • Danh mục thiết bị in Tải về

- Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
- Người đứng dầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt đông in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;
- Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm;
- Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;
- Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở in xuất bản phẩm.
(Quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 195/2013NĐ-CP).