Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 382 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
602333160085
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:39:25
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:39:25
 • Hồ sơ 602333160085 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An
2
602333160084
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • BÙI THỊ HOÀNG QUYÊN
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:38:06
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:38:06
 • Hồ sơ 602333160084 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An
3
602333160083
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • VÕ CÔNG THÀNH
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:37:14
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:37:14
 • Hồ sơ 602333160083 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An
4
602333160082
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • TÁN THỊ THANH THI
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:36:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:36:32
 • Hồ sơ 602333160082 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An
5
602328170747
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • TRƯƠNG ANH TUẤN (201791040)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 17:07:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 17:07:40
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 602328170747 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân Hòa
6
600702170160
 • - Về việc: Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
 • NGUYỄN THỊ THƯƠNG (241393426)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 08:12:29
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 08:12:29
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2017 08:12:29
 • Hồ sơ 600702170160 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở VHTTDL
7
600702170161
 • - Về việc: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
 • NGUYỄN THỊ THƯƠNG (241393426)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 08:14:37
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 08:14:37
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2017 08:14:37
 • Hồ sơ 600702170161 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở VHTTDL
8
600702170162
 • - Về việc: Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
 • NGUYỄN THỊ THƯƠNG (241393426)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 08:18:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 08:18:27
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2017 08:18:27
 • Hồ sơ 600702170162 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở VHTTDL
9
602328170743
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGUYỄN NHẬT CƯỜNG (241059545)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 14:13:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 14:13:50
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 14:13:50
 • Hồ sơ 602328170743 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân Hòa
10
602339170139
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN VĂN TUẤN (241868948)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 14:05:47
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 14:05:47
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 14:05:47
 • Hồ sơ 602339170139 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Hòa Xuân
11
602327170984
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • ĐẶNG THỊ MINH (240656910)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 11:11:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 11:11:32
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 602327170984 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
12
602327170983
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG (241341114)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 10:50:10
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 10:50:10
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 10:50:10
 • Hồ sơ 602327170983 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
13
602327170982
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • PHẠM NGỌC HƯNG (240688489)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 10:32:12
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 10:32:12
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 10:32:12
 • Hồ sơ 602327170982 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
14
600702170143
 • - Về việc: Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam
 • LÊ VĂN ĐỨC (240716636)
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 16:31:13
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 16:31:13
 • - Ngày dự kiến trả: 20/09/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 600702170143 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở VHTTDL
15
602328170740
 • - Về việc: Đăng ký khai tử
 • ĐINH VĂN QUANG (240796183)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 08:18:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 08:18:01
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 08:18:01
 • Hồ sơ 602328170740 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân Hòa