Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3178 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
602327171215
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • PHAN THỊ HƯỜNG
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:19:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:19:54
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 16:19:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:20:01
 • Hồ sơ 602327171215 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
2
602327171214
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • ĐẶNG THỊ THU HÀ
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:22:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:22:18
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 14:22:18
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:22:26
 • Hồ sơ 602327171214 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
3
601323170218
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Y BHƯNG KSƠR
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:37:33
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:37:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:37:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:22:06
 • Hồ sơ 601323170218 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT. Ea Drăng
4
601323170226
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGUYỄN HỮU QUÂN
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 10:29:52
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 10:29:52
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:29:52
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:21:18
 • Hồ sơ 601323170226 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT. Ea Drăng
5
601323170216
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • LÊ THỊ THIỀU ANH
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 14:18:11
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 14:18:11
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:18:11
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:19:59
 • Hồ sơ 601323170216 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT. Ea Drăng
6
601323170215
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGUYỄN THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 14:17:14
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 14:17:14
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:17:14
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:19:00
 • Hồ sơ 601323170215 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT. Ea Drăng
7
601323170211
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • TRẦN THỊ THANH NHÀN
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 15:53:01
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 15:53:01
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 15:53:01
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:18:29
 • Hồ sơ 601323170211 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT. Ea Drăng
8
601323170221
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGUYỄN VĂN HOA
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 09:17:38
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 09:17:38
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:17:38
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:18:01
 • Hồ sơ 601323170221 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT. Ea Drăng
9
602327171213
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • PHẠM HÙNG TUYÊN (241799222)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:16:12
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:16:12
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 14:16:12
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:16:20
 • Hồ sơ 602327171213 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
10
602327171212
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • PHẠM VĂN TIẾP
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:11:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:11:33
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 14:11:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:11:42
 • Hồ sơ 602327171212 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
11
602907170089
 • - Về việc: Đăng ký thực hiện khuyến mại
 • CÔNG TY TNHH TMDV NỮ VƯƠNG
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 14:15:01
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 14:15:01
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 14:15:01
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:21:36
 • Hồ sơ 602907170089 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ sở Công thương
12
602907170093
 • - Về việc: Đăng ký thực hiện khuyến mại
 • CÔNG TY CƯỜNG THỊNH
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 11:20:28
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 11:20:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:21:04
 • Hồ sơ 602907170093 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ sở Công thương
13
602327171209
 • - Về việc: Đăng ký khai tử
 • ĐÀO HỮU HUẤN (240545111)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 07:50:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 07:50:27
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 07:50:27
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 07:50:34
 • Hồ sơ 602327171209 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
14
602333160085
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:39:25
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:39:25
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 09:39:52
 • Hồ sơ 602333160085 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An
15
602333160084
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • BÙI THỊ HOÀNG QUYÊN
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:38:06
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:38:06
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 09:38:15
 • Hồ sơ 602333160084 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An