Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1829 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
602327171215
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • PHAN THỊ HƯỜNG
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:19:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:19:54
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 16:19:54
 • Hồ sơ 602327171215 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
2
601324170004
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRỊNH THỊ TIỂU NHẬT
 • - Ngày nộp: 03/10/2017 14:03:12
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2017 14:03:12
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2017 14:03:12
 • Hồ sơ 601324170004 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
3
601324170008
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NAY Y KHỚT
 • - Ngày nộp: 05/10/2017 09:57:04
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2017 09:57:04
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2017 09:57:04
 • Hồ sơ 601324170008 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
4
601324170009
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • NGUYỄN VĂN CHUNG (240625932)
 • - Ngày nộp: 05/10/2017 10:11:17
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2017 10:11:17
 • - Ngày dự kiến trả: 09/10/2017 10:11:17
 • Hồ sơ 601324170009 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
5
601324170011
 • - Về việc: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản
 • LÊ THỊ TRÍ (241389351)
 • - Ngày nộp: 05/10/2017 14:27:26
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2017 14:27:26
 • - Ngày dự kiến trả: 09/10/2017 14:27:26
 • Hồ sơ 601324170011 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
6
601324170012
 • - Về việc: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 • TRẦN THỊ HIỀN (241880462)
 • - Ngày nộp: 05/10/2017 14:31:27
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2017 14:31:27
 • - Ngày dự kiến trả: 09/10/2017 14:31:27
 • Hồ sơ 601324170012 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
7
601324170013
 • - Về việc: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 • TRẦN THỊ HIỀN (241880462)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:05:47
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:05:47
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 15:05:47
 • Hồ sơ 601324170013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
8
601324170014
 • - Về việc: Chứng thực văn bản khai nhận di sản
 • LÊ THỊ TRÍ (241389351)
 • - Ngày nộp: 05/10/2017 14:44:36
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2017 14:44:36
 • - Ngày dự kiến trả: 09/10/2017 14:44:36
 • Hồ sơ 601324170014 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
9
601324170015
 • - Về việc: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 • TRẦN THỊ HIỀN (241380462)
 • - Ngày nộp: 05/10/2017 14:48:08
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2017 14:48:08
 • - Ngày dự kiến trả: 09/10/2017 14:48:08
 • Hồ sơ 601324170015 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
10
601324170017
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • PHÙNG VĂN QUANG (241001081)
 • - Ngày nộp: 06/10/2017 07:33:47
 • - Ngày tiếp nhận: 06/10/2017 07:33:47
 • - Ngày dự kiến trả: 10/10/2017 07:33:47
 • Hồ sơ 601324170017 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
11
601324170018
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký cá nhân
 • NGUYỄN THỊ TUỆ (241766300)
 • - Ngày nộp: 06/10/2017 07:49:16
 • - Ngày tiếp nhận: 06/10/2017 07:49:16
 • - Ngày dự kiến trả: 09/10/2017 07:49:16
 • Hồ sơ 601324170018 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
12
601324170019
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • QUÁCH VĂN MẠNH (241834076)
 • - Ngày nộp: 06/10/2017 08:01:40
 • - Ngày tiếp nhận: 06/10/2017 08:01:40
 • - Ngày dự kiến trả: 10/10/2017 08:01:40
 • Hồ sơ 601324170019 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
13
601324170020
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký cá nhân
 • NGUYỄN THỊ NĂM (241834077)
 • - Ngày nộp: 06/10/2017 08:05:34
 • - Ngày tiếp nhận: 06/10/2017 08:05:34
 • - Ngày dự kiến trả: 09/10/2017 08:05:34
 • Hồ sơ 601324170020 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
14
601324170021
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • KSƠR Y PEM (240209141)
 • - Ngày nộp: 06/10/2017 09:29:44
 • - Ngày tiếp nhận: 06/10/2017 09:29:44
 • - Ngày dự kiến trả: 10/10/2017 09:29:44
 • Hồ sơ 601324170021 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo
15
601324170023
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • KPĂ Y PLAR (240209185)
 • - Ngày nộp: 09/10/2017 08:43:29
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2017 08:43:29
 • - Ngày dự kiến trả: 11/10/2017 08:43:29
 • Hồ sơ 601324170023 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Eah'leo