Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 11750 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
602327171215
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • PHAN THỊ HƯỜNG
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:19:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:19:54
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 16:19:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:20:01
  Hồ sơ 602327171215 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
2
602327171214
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • ĐẶNG THỊ THU HÀ
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:22:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:22:18
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 14:22:18
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:22:26
  Hồ sơ 602327171214 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
3
602327171213
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • PHẠM HÙNG TUYÊN (241799222)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:16:12
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:16:12
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 14:16:12
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:16:20
  Hồ sơ 602327171213 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
4
602327171212
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • PHẠM VĂN TIẾP
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:11:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:11:33
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 14:11:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:11:42
  Hồ sơ 602327171212 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
5
602907170089
 • - Về việc: Đăng ký thực hiện khuyến mại
 • CÔNG TY TNHH TMDV NỮ VƯƠNG
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 14:15:01
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 14:15:01
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 14:15:01
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:21:36
  Hồ sơ 602907170089 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ sở Công thương
6
602907170093
 • - Về việc: Đăng ký thực hiện khuyến mại
 • CÔNG TY CƯỜNG THỊNH
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 11:20:28
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 11:20:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:21:04
  Hồ sơ 602907170093 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ sở Công thương
7
602327171209
 • - Về việc: Đăng ký khai tử
 • ĐÀO HỮU HUẤN (240545111)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 07:50:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 07:50:27
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 07:50:27
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 07:50:34
  Hồ sơ 602327171209 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
8
602333160085
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:39:25
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:39:25
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 09:39:52
  Hồ sơ 602333160085 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An
9
602333160084
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • BÙI THỊ HOÀNG QUYÊN
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:38:06
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:38:06
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 09:38:15
  Hồ sơ 602333160084 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An
10
602333160083
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • VÕ CÔNG THÀNH
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:37:14
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:37:14
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 09:37:25
  Hồ sơ 602333160083 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An
11
602333160082
 • - Về việc: Xác nhận đơn xin việc
 • TÁN THỊ THANH THI
 • - Ngày nộp: 31/10/2016 09:36:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2016 09:36:32
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 09:36:45
  Hồ sơ 602333160082 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tự An
12
602328170747
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • TRƯƠNG ANH TUẤN (201791040)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 17:07:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 17:07:40
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 17:07:55
  Hồ sơ 602328170747 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân Hòa
13
602328170743
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGUYỄN NHẬT CƯỜNG (241059545)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 14:13:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 14:13:50
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 14:13:50
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 14:13:59
  Hồ sơ 602328170743 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân Hòa
14
602327170984
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • ĐẶNG THỊ MINH (240656910)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 11:11:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 11:11:32
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 11:11:42
  Hồ sơ 602327170984 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An
15
602327170983
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG (241341114)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 10:50:10
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 10:50:10
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 10:50:10
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 10:50:39
  Hồ sơ 602327170983 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân An