CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Vận tải
Thủ tục: Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Cách thức thực hiện

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 09 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Đối với trường hợp cấp mới:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào (Phụ lục 7a ban hành kèm theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT);
- Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào;
- Giấy đăng ký phương tiện và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải;
- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
- Văn bản chấp thuận khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe ở Việt Nam và Lào (đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định).
* Lưu ý: Các giấy tờ tại gạch đầu dòng thứ 2, 3, 4, 5 phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
* Đối với trường hợp cấp lại:
- Thành phần hồ sơ phải nộp tương tự như đối với thủ tục đề nghị cấp mới. Riêng đối với trường hợp cấp lại do bị mất giấy phép phải nêu rõ lý do; trường hợp cấp lại Giấy phép do hết hạn hoặc hư hỏng thì phải nộp Giấy phép hết hạn hoặc hư hỏng về Sở Giao thông vận tải cùng với hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào.

Lệ phí

0

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ