CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Xe máy chuyên dùng
Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng xe cải tạo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải đối với trường hợp xe máy chuyên dùng cải tạo   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định hoặc giấy tờ về việc thay đổi do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với trường hợp chủ sở hữu thay đổi thông tin liên quan (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Tờ khai đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mau 4.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

- Lệ phí đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện.

- Lệ phí đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

- Lệ phí đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

#

Số lượng hồ sơ

01 bộ