CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thủ tục: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Đối với phương tiện đăng ký lại do thay đổi tính năng kỹ thuật:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo mẫu Mẫu29.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo mẫu đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối với phương tiện đăng ký lại do thay đổi tên:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo mẫu; Mẫu29.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo mẫu đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Lệ phí:  70.000 đồng/giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện

.

Số lượng hồ sơ

01 bộ