CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Thủ tục: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Cách thức thực hiện

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đầy đủ theo quy định

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đầy đủ theo quy định.

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, (trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 và người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu mau 1.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/Giấy phép

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Giấy phép lái xe phải có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, bảng kê danh sách cấp giấp phép lái xe (sổ quản lý).

Số lượng hồ sơ

01 bộ